Blueberry Hoa Kỳ được trồng ở đâu?

Blueberry được trồng ở đâu tại Hoa Kỳ?

Blueberry có thể được canh tác ở khắp nơi ở nước Mỹ, những người nông dân từ 26 bang khác nhau đã trồng và thương mại blueberry. Hơn 98% sản lượng blueberry của Hoa Kỳ đến từ 10 tiểu bang Oregon, Washington, Georgia, Michigan, California, New Jersey, North Carolina, Florida, Texas và Minnesota. Nếu có dịp du lịch đến các tiểu bang này, bạn nhất định phải ghé các trang trại và tự tay hái blueberry nha!

© USA Blueberries - Việt Nam. All rights reserved.

Hiệp Hội Việt Quất Hoa Kỳ (U.S. Highbush Blueberry Council – USHBC) được thành lập vào năm 2000 bởi Hiệp Hội Blueberry Bắc Mỹ (NABC) – một tổ chức đã gắn bó và phát triển việt quất trong hơn 50 năm. Hiệp Hội Việt Quất Hoa Kỳ hỗ trợ nông dân địa phương và quốc tế để canh tác việt quất chất lượng cao. Tại Việt Nam, Hiệp Hội Việt Quất Hoa Kỳ tích cực quảng bá việt quất thông qua mạng xã hội, các cuộc thi nấu ăn, và các hoạt động xúc tiến thương mại khác.